Szerver-kliens program modulok
DocPort szerver modul Üzleti logika, adatbázis- és fájl-kapcsolat, portál, kliensek kiszolgálása. (rendszer kötelező eleme)
Kliensprogram Felhasználói felület. (rendszer kötelező eleme)
Funkcionális program modulok
Főmodul Almodul
Érkeztetés Érkeztetés Tetszőleges számú és fajtájú érkeztető könyv, dokumentumok feltárolása, megjelenítése, iratkapcsolatok kezelése, feladatsorok hozzárendelése, határidő figyelés.
Érkeztető könyvek
Iktatás Iktatás Tetszőleges számú és fajtájú iktatókönyv, dokumentumok feltárolása, megjelenítése, iratkapcsolatok kezelése, feladatsorok hozzárendelése, határidő figyelés.
Iktatókönyvek
Hatósági statisztika
Expediálás E-mailek Küldeményjegyzék, borítékok nyomtatása, e-mailek központi kiküldése
Papír alapú dokumentumok
Irattárkezelés Irattár Aktív ügyviteli ciklusuk után a hagyományos iratok elhelyezését, tárolását, visszakeresését támogatja. Irattári műveletek támogatása (kölcsönzés, selejtezés, visszavételezés, levéltári átadás).
Irattári terv
Adatszolgáltatás
Visszavételezés
Selejtezés
Levéltári átadás
Workflow Sématervező Tetszőlegesen összeállítható, személyre szabható egyedi feladatsorok dokumentált végrehajtása, határidő figyelés.
Feladatok
Példányok és napló
Helyettesítés
Minőségügy, környezetirányítás (kézikönyv, bizonylati album) Minőség-, és környezet irányítás Minőségbiztosítási rendszerek alapdokumentumainak kezelése, kialakítása, kiadáskövetés, érvényesség kezelés. Minőségbiztosításai rendszerek üzemeltetésének támogatása. Bizonylatok rendszerezett tárolása, elérése, bizonylatok létrehozása minta alapján, bizonylatokhoz rendelt feladatsorok, határidő figyelés.
Bizonylati album
Projektkezelés Projekt Korlátlan számú egyéni azonosítású projekt, tetszőleges dokumentum csatolása bármelyik programmodulból, feladatsorok hozzárendelése, határidő figyelés.
Projekt template
Projekt statisztika
Projekttípusok (párhuzamos fázisok)
Alkalmazottak (bérlap, munkabér táblázat)
Költséghelyek
Erőforrás tervezés
Munkalapok
Projektköltségek
HR naptár
Feldolgozás Iratok tárolása Digitalizálás, OCR, vonalkód, nagytömegű feldolgozás támogatása, utólagos feldolgozás támogatása
Tárolt iratok
PDF/A-Service
OCR sablonok
Effekt Listák
Munkakosár Átadás-átvétel Felhasználóhoz tartozó dokumentumok kezelése.
Átadás-átvételi napló
Üzenetek Központi e-mail cím kezelése Beépített üzenetkezelő modul (központi e-mail, belső üzenetkezelés).
Rendszeren belüli üzenetkezelés
Varázsló Bejövő irat varázsló Irat létrehozására és kezelésére szolgáló, egyszerűsített felhasználást biztosító modul.
Kimenőirat varázsló
Sablonok Iratsablonok Bármilyen dokumentum (Word, Excel, stb.) sablonként eltárolható, majd abból rendszeren belül irat létrehozható. Feldolgozási sablonok: régió felismerések, OCR támogatás (TIFF, PDF/A).
Feldolgozási sablonok
Kisegítő modulok
Univerzális keresőmotor Az alaprendszer része, tetszőleges feltételek szerinti keresést biztosít az adatbázis bármelyik bejegyzésére.
OCR szerviz Karakterfelismerés.
Vonalkód felismerés Fizikailag előállított vonalkódok képről történő felismerése (EAN, COD39, stb).
FTS szerviz (Full Text Search) Általános irodai fájltípusok feldolgozása és tartalomban való keresés (doc, docx, text pdf, ppt, html, stb.).
Külső rendszer interface Kapcsolat a projekt modullal.
Vágólap Rendszeren belüli iratmozgatási és csatolási (projektek, iratkapcsolatok) stb. segédmodul.
Emlékeztetők Iratokhoz rendelt időponthoz és felhasználókhoz rendelt emlékeztetők.
Jogosultsági rendszer Az alaprendszer része. Egyéni és csoportos jogosultságok kezelése, jelszókezelés, felhasználói aktivitás napló.
Funkcionális modulok felhasználónkénti mentése Az alaprendszer része, az egyes modulok megjelenítési adatainak beállítása (oszlopsorrend, szűrés, stb).
Bizonylatok előállítása Export lehetőségek Excelbe, címkék, bizonylatok statisztikák előállítása.
Iratkísérő-iratköpeny Fizikai iratokhoz rendelhető iratkísérő és iratköpeny előállítása.
Export Iratok-irattár adatok leválogatása és exportálása.
Vonalkód kezelés Iratok, irattári egységek vonalkódos azonosítása, vonalkód etikett előállítása, stb..
Szkenner kezelés, vezérlés A program feltöltési helyeiről indítható szkennelés.
Image manager Többlapos képfájlok kezelésére szolgáló alkalmazás (szétbontás, összefűzés, feltárolás), integrált képmegjelenítő támogatással.
Feltárolás (hot-folder) Külső alkalmazással előállított TIF, multipage TIF fájlok, partíciónkénti meghatározott hot-folderből történő feltárolása.
Helyesírás ellenőrzés Szövegbevitel ellenőrzése.
Autocomplet Törzsadatok automatikus kiegészítése.
XML storage Nézetek (view), mezők, mezőtartalmak megjelenítések, ZOOM-ok szerkesztése.
DVM (DocPort Volume Manager) Fájlkezelés beállításai, tárolási helyének meghatározása, lenyomat ellenőrzés, stb..
Partíciók Partíciók kezelése, beállítások, több intézmény kialakítása, konfigurációja.
MS-Office kapcsolat Minta dokumentumok alapján létrehozott független dokumentumok automatikus feltárolással.
PDF/A vizuális támogatás Dokumentum belüli keresés, Highlight kijelölés, adattartalom átemelése beviteli mezőbe.
E-mail kliens Outlook, Thunderbird levelező programból drag&droppal átemelhető e-mailek és mellékleteik kezelése.
Mobil kódolvasó, kódgyűjtő Irattári műveletek támogatása, vonalkódos azonosítás használatával, off-line adatgyűjtés
Rendszerfelügyeleti modulok Log,  DBispect.
Törzsadatok kezelése
Raktárak Az irattár modul része, tetszőleges irattárak nyilvántartása, (kézi, központi, kiszervezett).
Irat típusok kezelése Az alaprendszerhez tartozó iratbeviteli törzsadatok - az alaprendszer része
Kezelési utasítások Az alaprendszerhez tartozó iratbeviteli törzsadatok - az alaprendszer része
Szervezet Szervezet leképezése, workflow alias csoportok menedzselése - az alaprendszer része
Érkezés/küldés módja Az alaprendszerhez tartozó iratbeviteli törzsadatok - az alaprendszer része
Külső rendszerek Kapcsolódásokhoz szükséges konfigurációs adatok kezelése, módosítása.
Raktári tárolóegységek nyilvántartása, kezelése Az irattár modul része, irattári tároló egységek nyilvántartása, jellemzőik kezelése.
Partnerek nyilvántartása, kezelése Az alaprendszer része, partnerek adatainak, kapcsolattartók adatainak kezelése - az alaprendszer része.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 309 079 646
mail: docport@docport.hu
8000 Székesfehérvár Késmárki u. 24.