A vállalkozás cégneve:

Doc-Port Rendszerfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid nevén:

Doc-Port Kft.

Adószáma:

13614036-2-07

Közösségi adószáma:

HU13614036

Cégjegyzékszám:

07-09-011727

Statisztikai számjele:

13614036-6201-113-07

Pénzforgalmi számlaszáma:

10102244-57024100-01000004

A társaság székhelye:

8000 Székesfehérvár, Késmárki u.24.

Levelezési címe:

8000 Székesfehérvár, Késmárki u.24.

Telefonszám:

+36 309 793 773, +36 302 791 511

E-mail cím:

docport@docport.hu

Nyilatkozatételre jogosult neve:

Ázsóth Péter, Lagzi-Kovács Sándor

Mobil telefonszáma:

+36 309 793 773, +36 302 791 511

Alapítás dátuma:

2005.11.21

Egyéb:

NAV köztartozásmentes adózóA Doc-Port Kft története a 2000-es évekre nyúlik vissza, de maga a cég csak 2005.-ben alakult meg hivatalosan. Az első lépések az ipari méretű digitalizálással és adatbázis építéssel kezdődtek. Saját tapasztalataink alapján – és szakértők bevonásával (irat- és levéltárosok, technológiai és informatikai szakértők) – fejlesztettük a rendszereinket, amelynél prioritásként elsősorban a hatékony munkavégzés és a racionálisan egyszerű kezelőfelületek domináltak. Fontos szempont volt a nagyvállalati környezetre optimalizált robosztus architektúra, amely modulszerűen alakítható.

Mindezek eredményeképpen a saját gyártású egyedi DocPort rendszerek képesek a teljes elektronikus dokumentummenedzsmentet (szkennelés, érkeztetés, iktatás, expediálás, ügykezelés, projektkezelés, minőség irányítás, irattári támogatás, stb.), archívum-, és gyűjteménykezelést megvalósítani.

Nagy hangsúlyt fektettünk az automatizálhatóságra a rendszereink fejlesztése során, hogy minél több előmunkát tudjunk megspórolni megbízóink számára. (automatizált tömeges fájlfeldolgozások, workflow-k építése, adatbányászati eljárások kifejlesztése (saját full-text search motor fejlesztése, OCR technológiák, előfeldolgozási eljárások).2000

A Doc-Port fejlesztői csapatának rendszer fejlesztési története a GDL Kft közbeszerzési pályázaton nyert munkájával kezdődik. Ennek a munkának a keretében nagytömegű történeti értékkel rendelkező iratot kellet viszonylag rövid idő alatt képi formában feldolgozni, és kereshetővé, elérhetővé tenni. A GDL Kft a feldolgozásra egy magyarországi piaci forgalomban beszerezhető iktatórendszert választott, amit a nagytömegű feldolgozásra átalakított a rendszer szállítója.

A feldolgozott iratmennyiség növekedésével halmozódtak a feldolgozási gondok, az a rendszer nem tudta maradéktalanul teljesíteni az ipari iratfeldolgozás elvárásait. Az akkori rendszer üzemeltetését, és iparszerű feldolgozási környezet kialakítását egyik jelenlegi tulajdonosunk felügyelte.

2001

Az első program modell kísérletek a nagytömegű iratfeldolgozás, adatrögzítés és nagymennyiségű képi információ bevitelére, tárolására, elérésére, és mozgatására.

2002

 • A DNR fantázianevű iratarchívum kezelő rendszer kifejlesztése és bevezetése a GDL Zrt iratfeldolgozó üzemében. Interfészek fejlesztése a korábbi rendszerekben feldolgozott adatok és képek migrálására.
 • DNR programrendszer kialakítása a MÁV maradandó értékű iratállományának iparszerű feldolgozása GDL Zrt-nél

47 millió szkennelt lap, 1,7 millió irat

 • DNR programrendszer szállítása a MÁV központi irattár számára, a keletkező iratállomány utólagos feldolgozására
 • DNR programrendszer szállítása a MÁV központi irattár számára, kutatói kiszolgáló rendszer, a különböző feldolgozási helyeken rögzített iratanyag kereshetőségét biztosítja
 • DNR interfész rendszer szállítása a MÁV iratanyag más rendszerekkel feldolgozott iratainak migrálására GDL Zrt-nél.

2003

 • DNR programrendszer szállítása a MOL KTD Kiskunhalasi „Kút adattári” iratok iparszerű feldolgozására a GDL Zrt-nél

Közel 900 ezer szklennelt lap

 • DNR programrendszer szállítása a MOL Kiskunhalasi „D” tervtári iratok iparszerű feldolgozására a GDL Zrt-nél

Közel 200 ezer szklennelt lap

 • DNR programrendszer szállítása a MOL KTD Kiskunhalasi részlegének, a feldolgozott iratanyag kereshetőségét biztosítja
 • DNR programrendszer kialakítása a MÁV Nyugdíj Igazgatóság iratállományának iparszerű feldolgozása GDL Zrt-nél

15 millió szkennelt lap

2005

 • VMRI-DNR programrendszer szállítása a SZÉSZEK felszámolás utáni személyzeti iratanyagának nyilvántartására és adatszolgáltatás támogatására GDL Zrt-nél

Több mint 180 ezer bányász személyi anyagának nyilvántartása

 • Levéltári és könyvtári archívumkezelő rendszer fejlesztése és adatrögzítés az Esztergomi Érseki Levéltár számára.

2006

 • DocPort Integrált irodai ügyvitelt támogató programrendszer fejlesztése
 • DocPort rendszer szállítása a Diákhitel Központ Zrt szerződéstárának iparszerű feldolgozásához a GDL Zrt-nél
 • DocPort rendszer szállítása a Diákhitel Központ Zrt szerződéstárának kezelésére
DocPort rendszer szállítása több cég iratkezelési feladatinak megoldására
 • Meldetechnik kft
 • IT-cert kft
 • Esztergomi érseki levéltár
 • DocPort rendszer szállítása a MOL KTD iratanyagának iparszerű feldolgozásához a GDL Zrt-nél
 • DocPort rendszer szállítása az Allianz Bank Rt szerződés állományának iparszerű feldolgozásához a GDL Zrt-nél

2007

 • DocPort rendszer szállítása az Allianz Bank Rt napi postabontási és iktatási tevékenységének kiszervezéséhez a GDL Zrt-nél
 • DocPort irattárkezelő rendszer szállítása az Allianz Bank Rt-hez, az irattár kezelése, üzemeltetése
 • DocPort rendszer telepítése a Magyar Olaj és Gázipari Rt-hez a rendszerben feldolgozott kútkönyvek megjelenítése és kezelése
 • A rendszer minősítésre kerül 24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM együttes rendelete a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményei alapján

2008

 • DocPort rendszer telepítése a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz a DNR rendszerben kezelt MÁV Nyugdíj iratok migrációja
 • DocPort rendszer általánosa továbbfejlesztés 3.0-ás változat megjelenése áttérés a dotnet 3.5-ös keretrendszerre
 • DocPort MOL kútkönyvi nyilvántartó rendszer továbbfejlesztése

(web-es felület-adatszoba, bővített funkcionalitás, MOL telephelyein telepítés, bevezetés)

 • Allianz feldolgozó rendszer továbbfejlesztése, bővített funkcionalitás (utólagos besorolások, ellenőrzések, irattári modul integrációja)

2009

 • DocPort rendszer telepítése, bevezetése oktatása, a Kaposi MÓR Oktatókórházban
 • DocPort rendszer általánosa továbbfejlesztése 3.5-ös változat megjelenése
 • DocPort rendszer bevezetése oktatása, a Kaposvár Megyei Önkormányzatban és 37 Önkormányzati intézményben (folyamatban)
 • Allianz feldolgozó rendszer továbbfejlesztése
 • Megkezdődik a 4. generációs DocPort rendszer fejlesztése, amely WCF (Windows Communication Foundation) kommunikációs technológiára építve,

2010

 • DocPort rendszer tovább fejlesztés, 4.0 változat
 • MOL rendszer tovább fejlesztése
 • MELDE rendszer kialakítása
 • Leader központok számára fejlesztett speciális rendszer
 • Allianz Bank feldolgozó rendszer továbbfejlesztése

2011

 • Egyenlegkezelő Kft speciális nyomdai támogató rendszer fejlesztése
 • DocPort rendszer továbbfejlesztése - Interface továbbfejlesztése Ct-Ecostattal
 • Projektkezelés kibővítése
 • Koronajegy feldolgozó, elszámoló, ügynöknyilvántartó rendszer fejlesztése
 • MOL rendszer tovább fejlesztése
 • MELDE rendszer továbbfejlesztése

2012

 • DocPort rendszer továbbfejlesztése .net 4.0 technológiára, teljes kommunikáció cseréje (WCF), Entity Framework, Imaging cseréje, LUA lecserélése Iron Pyton-ra
 • MÁV levéltár számára speciális feldolgozó pilot rendszer készítése (DNR2)
 • Diákhitel 2 projekt megvalósítása integráció az 1.0-ával (WCf szerviz, adatbevitel, ARH szerviz)
 • MOL rendszer továbbfejlesztése (teljes UI cseréje, drag&drop stb.)
 • Feldolgozás továbbfejlesztése (intelligens adatkinyerés, OCR, autocomplet, háttér feldolgozás (PDF-A))

2013

 • DocPort rendszer továbbfejlesztése – Oracle kompatibilitás
 • Nézetek tovább fejlesztése ( hierarchikus combobox-ok)
 • varázslók és egyszerűsített felületek
 • Digitális aláírás és időbélyegzés PDF alapon
 • DNR2 rendszer fejlesztése
 • Diákhitel 2 továbbfejlesztése

2014

 • MOL nemzetközi iratkezelési projekt megvalósítás (14 ország)
 • a kommunikációs platformjának cseréje Entity Framework (alternatív klienseket is ki tud így szolgálni Android, IOS, böngészős )
 • Többnyelvűsítés
 • irattípusok szerinti multi-hierarchiák kezelése megjelenítése
 • több fejlesztés történt az adatbevitelre Outlook (Teljes e-mail, vagy mellékletek Drag&Dropja ->akár multiselect, stb), Tömeges feltöltések, induló adatbázis generálása, könyvtárrendszerből, stb.
 • full-text seach keresés a feltárolt dokumentumokra ('.pdf', '.docx', '.xlsx', '.pptx', '.txt', '.msg', '.htm', '.html', '.rtf', '.doc', '.xls' dokumentumok kiszótározása), Konfigurálható szerviz a képfájlok átalakítása PDF/A-ba (OCR-ezve) és szintén kiszótározva
 • továbbfejlesztett varázsló funkcionalitás
 • konfigurálható hiteles archiválás (adattartalom stb., választható aláírások)
 • megkezdődik a rendszerintegrációs workflow projekt fejlesztése

2015

 • DocPort rendszer tovább fejlesztése, 4.5 változat
 • Saját gyártású projektek fejlesztése (webes termékek)
 • Webes kliens fejlesztésének megkezdése a meglévő rendszerhez
 • Kommunikáció interface a DNR 2 rendszerhez (integráció másik2 rendszerrel)
 • DocPort rendszer újra minősítéshez történő átalakítása
 • További kiegészítések meglévő rendszerekhez (Diákhitel, KMOK)

2016

 • Általános DocPort rendszer 5.5 változat
 • Saját gyártású rendszerintegrációs workflow platform
 • Automatizált dokumentum feldolgozás fejlesztése (OCR, FTS, TXT szervízek)
 • MOL kútkönyvi rendszer tovább fejlesztése
 • Webes kliens fejlesztésének megkezdése a meglévő rendszerhez
 • A DocPort rendszer újra minősítése 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet alapján
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 309 079 646
mail: docport@docport.hu
8000 Székesfehérvár Késmárki u. 24.